Šaľa

Šaľa

 

Zvonček s menom Klusaček - Šala n/V.
Šaľa (do roku 1927 Šaľa nad Váhom, ľudovo Šala)