Klusaček - Šala n/V.

30.08.2018
Zvonček s menom Klusaček - Šala n/V.

Šaľa (do roku 1927 Šaľa nad Váhom, ľudovo Šala)