Ročný členský príspevok

Ročný členský príspevok

Dospelý člen

15€

Dieťa od 0 do 18 rokov

6€

Dôchodca, ZŤP a študent

10€