Členovia klubu

Predstavenie vedenia a členov klubu Tyrnaviavelo.

Najprv sme fungovali, ako voľné združenie priateľov, s podobným smerovaním na historické bicykle. Prvým našim predsedom bol Róbert Jalovec. Od ustanovujúcej schôdze, Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo z 13.03.2016, je predsedom klubu Miloš Čuntala.

Vedenie klubu

Miloš Čuntala

Predseda


Juraj Pukanec

Podpredseda

Stanislav Sliva

Pokladník


Anna Kráľovičová

Tajomník

Michal Machovič

Kontrolór


Členovia klubu

Bohuslav Kráľovič

Člen
Odpočívaj v pokoji † 23.6.2018

Ján Zmajkovič

Člen


Miroslav Hazlinger

Člen


Eva Hazlingerová

Člen


Michal Sliva

Člen


Alexandra Slivová

Člen


Kristián Jalovec

Člen


Martin Sliva

Člen


Jozef Ďurko

Člen


Zuzana Machovičová

Člen


Róbert Jalovec

Člen


Matúš Sliva

Člen


Denis Nosák

Člen

Filip Lešš

Člen