Akcie v roku 2020

Akcie v roku 2020

 

Po korone prvá jazda, na ktorej sme prevetrali naše staré bicykle. Teplo bolo dosť, ale hlavné je, že sme sa zase z klubu stretli a previezli. Isto tento rok zorganizujeme ďalšiu jazdu.
Jazda viedla od Bernolákovej brány, po cyklotrase cez Promenádu, popri Kalvárii, okolo Sesslera, popri Trnávke až do oddychovej zóny Štrky.

Prvá členská schôdza v roku 2020. Ďalšia sezóna pred nami.
Programom schôdze bola voľba nového vedenie klubu(staro-nové vedenie ostáva) a gratulácia našej oslávenkyni.