Akcie v roku 2020

Akcie v roku 2020

 

Akcia pre milovníkov historických bicyklov a dobrej nálady. Už po tretí raz sa konala jazda na historických bicyklov s návštevou Chateau Appony s fotením, návštevou pivnice pod Oponickým hradom s koštovkou burčiaku a vína, zastavením pred obecným úradom obce Súlovce s chutným a príjemným občerstvením a prezentáciou bicyklov a návrat do Pohostinstva...

Tohtoročnej akcie sa zúčastnili dvaja naši členovia a Miroslav Hazlinger získal druhé miesto, za jazdu na pánskom bicykli.
Pekný článok o tejto akcii aj s foto galériou vyšiel na denik.cz
Aspoň takto v menších skupinkách sa naši členovia zúčastňujú na akciách z dôvodu pandemických opatrení COVID-19.

Po korone prvá jazda, na ktorej sme prevetrali naše staré bicykle. Teplo bolo dosť, ale hlavné je, že sme sa zase z klubu stretli a previezli. Isto tento rok zorganizujeme ďalšiu jazdu.
Jazda viedla od Bernolákovej brány, po cyklotrase cez Promenádu, popri Kalvárii, okolo Sesslera, popri Trnávke až do oddychovej zóny Štrky.

Prvá členská schôdza v roku 2020. Ďalšia sezóna pred nami.
Programom schôdze bola voľba nového vedenie klubu(staro-nové vedenie ostáva) a gratulácia našej oslávenkyni.