Bratislava

Bratislava

 

Za 200Kč mesačne, Velocipedy značka Premier, Es-Ka a Waffenrad v obchodnom dome,
EMIL FREISTAD, Bratislava, Sedlárska ulica číslo 3.
Reklamy z novín.

VELOTECHNA - Pavol Lojkovič a spol.
majiteľ Ľudovít Brodský
Veľkoobchod s bicyklami, motocyklami, šijacími strojmi, detskými kočiarkami a k tomu patriacimi súčiastkami.
Motorová 51, Bratislava, Telefón č. 4072