Naši podporovatelia

Naši podporovatelia

Tu sa môže nachádzať vaša reklama, ak by ste nás chceli podporiť.
Môžete nás podporiť aj dobrovoľným darom na účet OZ:
IBAN:
SK91 0900 0000 0051 1522 7793
(do poznámky uviesť: Dar)

V roku 2019

Nadácia EPH finančne podporila náš projekt "Propagácia histórie cyklistiky". Srdečne ďakujeme.