Ako čo funguje?

Ako čo funguje?

Táto časť by časom mohla obsahovať popis, obrázky či krátke názorné videá, ako ktorá časť-súčasť historického bicykla fungovala, či funguje.


Karbidova lampa
Názorná ukážka, ako bol privedený acetylén k zadnej karbidke.
V prednej karbidke sa nachádza nádržka na vodu, z ktorej po kvapkách steká do dolnej komory, kde sa nachádza karbid vápenatý. Známe "Kvapká vám na karbid" vytvára acetylén, ktorý horí svietivým bielym svetlom. Video bolo poňaté akčne a pri natáčaní sa žiadnej z karbidiek neublížilo. :)
Predvedené na bicykle RUVA cycles od výrobcu Rudolf Vaculík.