2% dane

Aj v tomto roku nám môžete darovať 2% dane.

Ďakujeme

Pár krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Stiahnite si editovateľné vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, z tejto stránky. Vyplňte ho. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (POZOR - IČO musí byť zarovnané SPRAVA - ak neviete zarovnať, tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)
  3. Obe tlačivá, pošlite/doručte do 30. apríla na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Odkazy na tlačivá nájdete na tejto stránke nižšie.

Veľa informácií, ako poukázať 2% z daní nájdete aj na www.slovensko.sk

Obchodné meno/Názov: Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo
Právna forma:
Občianske združenie
Sídlo/Adresa:
Maxima Gorkého 19, 91702 Trnava
IČO/SID:
50253018
Číslo účtu IBAN :
SK91 0900 0000 0051 1522 7793 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Tlačivá, ktoré tu môžete stiahnuť, sú editovateľné, vo formáte PDF.
Po stiahnutí si ich môžete vyplniť priamo v počítači a následne vytlačiť.

Užitočné stránky: