17. Histokola města Ždánic

15.08.2020

Tohtoročnej akcie sa zúčastnili dvaja naši členovia a Miroslav Hazlinger získal druhé miesto, za jazdu na pánskom bicykli.
Pekný článok o tejto akcii aj s foto galériou vyšiel na denik.cz
Aspoň takto v menších skupinkách sa naši členovia zúčastňujú na akciách z dôvodu pandemických opatrení COVID-19.