Zakladajúca schôdza OZ VVK Tyrnaviavelo

13.03.2016