Viliam Singer

28.08.2018

Viliam Singer, ktorý sa v Prievidzi usadil v roku 1857. Založil obchod a venoval sa obchodovaniu so železom a železnými výrobkami. Postupne sa vypracoval na jedného z najväčších veľkoobchodníkov so železom v celej Nitrianskej stolici. V neskorších obdobiach si tu zákazníci kupovali aj bicykle, motocykle i osobné automobily.
Obchod niesol istý čas názov VILIAMA SINGERA SYN.
Cez II. svetovú vojnu bol obchod Viliama Singera zabavený a arizátormi sa stali Klimko Michal a Myslík Ján.