Múzeum kol Boskovštejn

09.03.2018

Spoločný výlet členov Tyrnaviavelo, do múzea bicyklov, Boskovštejn.