Jára Smutný - Trenčín

26.08.2018

Jazdné kolá, šijacie stroje, písacie stroje, gramofony a všetky súčiastky vo veľkom.
Tel.čís. 20-96