Gustav Fabian

21.09.2018
Gustav Fabian mal dielňu v Novom Meste nad Váhom. Na fotkách kde je Gustav Fabian pri práci, sú z mája roku 1959. Fotografia dielne, nevieme presne z ktorého je roku.

Taktiež bol aj veliteľom hasičského zboru a tento zbor usporiadal na počesť jeho 50tich narodenín 27.9 1946 slávnosť, ktorá začala námetovým hasičským cvičením na jeho dom v Novom Meste nad Váhom. Pravdepodobne sa narodil 27.9 1896 a zomrel v roku 1983.
Mal by byť dochovaný aj vrch zvončeka, ale v súčasnosti nevieme, kto ho vlastní.
Taktiež Gustav Fabian Piešťany.