Členská schôdza 2/2022

12.11.2022

12.11.2022 zasadla členská schôdza klubu v počte 14 členov.