Členská schôdza 2/2017

17.11.2017

Schválili sme pár vecí, povedali si plány na rok 2018, ale hlavné je, že sme sa stretli v plnom počte a zabavili sa a porozprávali. :)