Členská schôdza 1/2019

24.02.2019

Prvá členská schôdza v roku 2019. Môžeme zahájiť ďalšiu sezónu.