15. Histokola města Ždánic

11.08.2018

Aj v tomto roku sa niekoľko členov klubu zúčastnilo skvelej akcie v Ždániciach na Morave. Náš člen Miroslav Hazlinger získal druhé mieste, na svojej replike dreziny. Ktorú si vlastnoručne postavil. Prvý raz ju prezentoval na našej výstave v roku 2017 - 200. rokov bicykla 1817-2017 od baróna Draisa po súčasnosť.