GDPR - ochrana osobných údajov

GDPR - ochrana osobných údajov

Vypracovaním a zverejnením Organizačnej smernice na ochranu osobných údajov občianske združenie Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo splnilo NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016/679. Organizačná smernica upravuje spôsob nakladania s osobnými údajmi členov združenia, podmienky použitia ich osobných údajov, podmienky odovzdania osobných údajov ďalším organizáciám a ďalšie zásady vyplývajúce z horeuvedeného nariadenia.

Pretože každý člen združenia poskytuje osobné údaje sekretariátu Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo a sa oboznámiť s podmienkami ochrany osobných údajov. Podaním prihlášky za člena Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Bez riadnej registrácie do združenia a poskytnutia Vašich osobných údajov pri registrácii nie je možné naplniť základné funkcie združenia. V tomto prípade sa jedná o opravnený záujem organizácie a preto nie je vyžadovaný Váš písomný súhlas. Ste však informovaný, za akým účelom a ako budú spracované Vaše osobné údaje.

Napriek tomu Vám nie je odobraná možnost podania písomného súhlasu na spracovanie osobných údajov. V prípade maloletých osôb (menej ako 16 rokov) písomný súhlas vydáva zákonný zástupca maloletého.

Ak člen združenia - dotknutá osoba má podozrenie z porušenia ochrany jeho osobných údajov môže podať podnet na uplatnenie práv dotknutej osoby písomnou formou.

Všetky uvedené dokumenty nájdete aj na web stránke v sekcii GDPR dokumenty.